top of page

EVSE lader 

Vår EVSE (Electric vehicle supply equipment) tester er et verktøy for enhver elektriker som monterer ladestasjoner for elbiler. Med sin kompakte størrelse og ergonomiske utførelse er den lett å ta med seg og gjør verifisering av ladestasjonens funksjoner enkelt og effektivt.

 

Test apparatet kan brukes på alle ladestasjoner med Type 2 tilkobling, både med fastmontert kabel og med uttak. Det kan simulere en bils oppførsel, samt verifisere at ladestasjon stopper lading dersom en feil oppstår.

Untitled design (13).png

Det er 4mm bananplugger på alle 3 faser, samt nøytral og PE slik at en kan sjekke spenninger med multimeter.

 

Tre røde LED-lys viser enkelt om det er spenning på L1, L2 og L3 når lading pågår. Lyset indikerer spenning mellom fasen og nøytral.

Det er to slide-brytere på apparatet for å simulere en elbils funksjoner, disse er:

PP (PilotProximity)

State (ControlPilot)

  • 32A

  • 20A

  • 13A

 

A – Ikke tilkoblet.

B – Tilkoblet, klar til å starte.

C – Tilkoblet, lading pågår.

 

PP: Verdi på motstand i ladekabel som forteller ladestasjon hvor sterk strøm kabelen er beregnet for.

 

STATE: Velger nivå på CP-signalet for å fortelle ladestasjon hvilken modus bil er i.

Untitled design (5).png
bottom of page